Snel naar... Contact & Adres Openingstijden

 

 

 

Home

Ondernemer

Particulier

Ons kantoor

Direct regelen

Contact

Bel mij terug

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Bezoekadres

Bijdorpplein 41

2992 LB Barendrecht

 

Postadres

Postbus 465

2990 AL Barendrecht

 

T +31 180 556 735

F +31 180 556 298

E info@notbar.nl

W notbar.nl

Gebruikelijke openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:

09.00-17.30 uur

Kunt u ons alleen buiten deze tijden bezoeken?
Bel dan even. Op verzoek maken we graag een afspraak voor een andere dag of een ander tijdstip.

 

Realisatie & Webdesign:
Hademax - Barendrecht

Maak kennis!

Wilt u ook ervaren hoe plezierig uw zaak kan worden behandeld? Maak dan eens een afspraak met Topnotaris Pieter Verboon of een van zijn medewerkers. Zij geven heldere en praktische adviezen, en zijn thuis in het notariële recht.

 

Bel mij terug

 

 

Een duidelijke offerte

U wilt liever vooraf een offerte van ons ontvangen? Geen enkel probleem! Vraag telefonisch een offerte op maat aan. Zo kunnen wij u van tevoren inlichten over de kosten van onze werkzaamheden en komt u niet voor verrassingen te staan.

De Besloten Vennootschap en de Naamloze Vennootschap

 

De afkorting 'BV' staat voor 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', terwijl 'NV' staat voor 'naamloze vennootschap'.

 

De BV en de NV zijn voorbeelden van 'rechtspersonen'; een rechtsvorm die in het maatschappelijk verkeer gelijk staat aan een mens van vlees en bloed, en dus ook dezelfde rechten en plichten kan hebben, maar feitelijk dat niet is. In tegenstelling tot een mens kan een rechtspersoon namelijk niet overlijden en blijft de onderneming die door middel van die rechtspersoon wordt uitgeoefend juridisch dus altijd 'in leven', totdat besloten wordt tot liquidatie. Het voordeel daarvan is dat de continuïteit van de onderneming formeel niet afhankelijk is van het leven van de oprichter, aandeelhouder of directeur. Bij overlijden van een van hen blijven alle geldende contracten dus bestaan, in tegenstelling tot de eenmanszaak waarbij sprake is van een automatische beëindiging in geval van overlijden.

 

Eén van de belangrijkste redenen om te kiezen voor de BV is beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer. Bij deze rechtspersoon is de aansprakelijkheid namelijk in principe beperkt tot het vermogen dat in de BV aanwezig is, zodat eventuele schuldeisers zich – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de eenmanszaak – niet ook op het privévermogen van de aandeelhouder kunnen verhalen. Daarnaast kunnen ook andere aspecten een rol spelen bij het oprichten van een BV, zoals het te behalen belastingvoordeel en de continuïteit van de onderneming.

 

Verder wordt een BV vaak gekozen omdat de rechtsvorm bij uitstek geschikt is voor een samenwerking van partijen die elkaar op basis van persoonlijke kwaliteiten, kennis en kunde hebben uitgezocht. Om het 'besloten' karakter van een BV te garanderen, wordt in de statuten van de BV dan ook vaak een regeling opgenomen die de mogelijkheid beperkt om aandelen in de BV aan iemand anders over te dragen dan aan een van de zittende aandeelhouders. Deze regeling wordt de 'blokkeringsregeling' genoemd.

 

De NV is in principe vergelijkbaar met de BV, maar kent een aantal belangrijke verschillen; een daarvan is dat de NV een minimum kapitaal kent van EUR 45.000,--. Sinds 1 oktober 2012 is dat minimumkapitaal bij de BV feitelijk afgeschaft en bepaald op EUR 0,01.