Snel naar... Contact & Adres Openingstijden

 

 

 

Home

Ondernemer

Particulier

Ons kantoor

Direct regelen

Contact

Bel mij terug

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Bezoekadres

Bijdorpplein 41

2992 LB Barendrecht

 

Postadres

Postbus 465

2990 AL Barendrecht

 

T +31 180 556 735

F +31 180 556 298

E info@notbar.nl

W notbar.nl

Gebruikelijke openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:

09.00-17.30 uur

Kunt u ons alleen buiten deze tijden bezoeken?
Bel dan even. Op verzoek maken we graag een afspraak voor een andere dag of een ander tijdstip.

 

Realisatie & Webdesign:
Hademax - Barendrecht

Maak kennis!

Wilt u ook ervaren hoe plezierig uw zaak kan worden behandeld? Maak dan eens een afspraak met Topnotaris Pieter Verboon of een van zijn medewerkers. Zij geven heldere en praktische adviezen, en zijn thuis in het notariële recht.

 

Bel mij terug

 

 

Een duidelijke offerte

U wilt liever vooraf een offerte van ons ontvangen? Geen enkel probleem! Vraag telefonisch een offerte op maat aan. Zo kunnen wij u van tevoren inlichten over de kosten van onze werkzaamheden en komt u niet voor verrassingen te staan.

Stap 3. Erfgenamen en nalatenschap

 

Erfgenamen

Het erfrecht regelt welke persoon / personen erfgenaam (de nieuwe 'eigenaar' / 'eigenaren') wordt / worden van het vermogen van een overledene, de zogenaamde 'nalatenschap'.

 

De wet bepaalt wie erfgenaam van de overledene is. Indien de overledene geen testament heeft gemaakt, zijn dat automatisch de langstlevende echtgenoot en/of de bloedverwanten (familieleden) van de overledene. Niet-bloedverwanten zoals vrienden, aangetrouwde kinderen of stiefkinderen zijn volgens de wet dus niet automatisch erfgenaam van de overledene, terwijl dat soms wel de bedoeling is. Het is daarom aan te bevelen om de notaris te laten beoordelen of voor de uitvoering van uw wensen een testament nodig is.

 

Nalatenschap

De nalatenschap van de overledene ('de erflater') bestaat uit zijn gehele vermogen, ofwel al zijn bezittingen en schulden. De nalatenschap noemen we in de volksmond ook wel de erfenis. De omvang hiervan is afhankelijk van het feit of de erflater bij zijn overlijden gehuwd was of niet.

 

Indien de erflater in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd, is zijn nalatenschap de helft van die gemeenschap van goederen. Indien de erflater niet of onder huwelijkse voorwaarden was gehuwd, bestaat de nalatenschap in principe uit zijn hele privévermogen. In die gevallen kan de erflater echter ook nog samen met zijn partner of iemand anders bepaalde zaken in gemeenschappelijke eigendom hebben. Het aandeel van de erflater in die gemeenschappelijke zaken moet aan de hand van de relevante eigendomsbewijzen worden vastgesteld.