Snel naar... Contact & Adres Openingstijden

 

 

 

Home

Ondernemer

Particulier

Ons kantoor

Direct regelen

Contact

Bel mij terug

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Bezoekadres

Bijdorpplein 41

2992 LB Barendrecht

 

Postadres

Postbus 465

2990 AL Barendrecht

 

T +31 180 556 735

F +31 180 556 298

E info@notbar.nl

W notbar.nl

Gebruikelijke openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:

09.00-17.30 uur

Kunt u ons alleen buiten deze tijden bezoeken?
Bel dan even. Op verzoek maken we graag een afspraak voor een andere dag of een ander tijdstip.

 

Realisatie & Webdesign:
Hademax - Barendrecht

Maak kennis!

Wilt u ook ervaren hoe plezierig uw zaak kan worden behandeld? Maak dan eens een afspraak met Topnotaris Pieter Verboon of een van zijn medewerkers. Zij geven heldere en praktische adviezen, en zijn thuis in het notariële recht.

 

Bel mij terug

 

 

Een duidelijke offerte

U wilt liever vooraf een offerte van ons ontvangen? Geen enkel probleem! Vraag telefonisch een offerte op maat aan. Zo kunnen wij u van tevoren inlichten over de kosten van onze werkzaamheden en komt u niet voor verrassingen te staan.

WWFT

Wat is het?

De dienstverlening van een notariskantoor valt voor een belangrijk deel onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Deze wet dient een groot maatschappelijk belang; het beschermen van de integriteit van ons financiële stelsel.

 

Wat houdt de WWFT voor mij in?

Op grond van de wet is Notariskantoor Bijdorp Barendrecht verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek. Dat betekent voor u dat u eenmalig geïdentificeerd dient te worden en dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden aan de hand van de registers van onder meer de Burgerlijke Stand. Indien het vermoeden bestaat van witwassen of het financieren van terrorisme dienen wij een melding te doen bij de centrale overheid.

 

Hoe wordt mijn identiteit of het bestaan van mijn bedrijf vastgesteld?

Inwoners van EU/EER-landen of Zwitserland kunnen hun identiteit laten vaststellen aan de hand van:

  • een geldig nationaal paspoort, een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort,
  • een geldige identiteitskaart, mits voorzien van een pasfoto van de houder, of
  • een geldig rijbewijs mits voorzien van een pasfoto van de houder en deze in Nederland woonachtig is.

 

De identiteit van een Nederlandse rechtspersoon kan door ons worden geverifieerd aan de hand van een recent uittreksel uit het Nederlandse handelsregister. Ook de uiteindelijk belanghebbende persoon ('UBO') met een belang van meer dan 25% in een rechtspersoon dient door de notaris te worden geïdentificeerd.

 

Op cliënten die niet binnen genoemde categorie vallen, zoals in het buitenland woonachtige personen of in het buitenland gevestigde bedrijven, is een andere procedure van toepassing. Graag informeren wij u concreet als u daarover vragen heeft.

 

Ongebruikelijke transacties?

Notariskantoor Bijdorp Barendrecht is in het kader van de WWFT verplicht ongebruikelijke transacties, die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Van een dergelijke melding mag Notariskantoor Bijdorp Barendrecht haar cliënt op grond van de WWFT niet op de hoogte brengen.