Snel naar... Contact & Adres Openingstijden

 

 

 

Home

Ondernemer

Particulier

Ons kantoor

Direct regelen

Contact

Bel mij terug

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Bezoekadres

Bijdorpplein 41

2992 LB Barendrecht

 

Postadres

Postbus 465

2990 AL Barendrecht

 

T +31 180 556 735

F +31 180 556 298

E info@notbar.nl

W notbar.nl

Gebruikelijke openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:

09.00-17.30 uur

Kunt u ons alleen buiten deze tijden bezoeken?
Bel dan even. Op verzoek maken we graag een afspraak voor een andere dag of een ander tijdstip.

 

Realisatie & Webdesign:
Hademax - Barendrecht

Maak kennis!

Wilt u ook ervaren hoe plezierig uw zaak kan worden behandeld? Maak dan eens een afspraak met Topnotaris Pieter Verboon of een van zijn medewerkers. Zij geven heldere en praktische adviezen, en zijn thuis in het notariële recht.

 

Bel mij terug

 

 

Een duidelijke offerte

U wilt liever vooraf een offerte van ons ontvangen? Geen enkel probleem! Vraag telefonisch een offerte op maat aan. Zo kunnen wij u van tevoren inlichten over de kosten van onze werkzaamheden en komt u niet voor verrassingen te staan.

Koopakte van woning of bedrijfspand

 

De voorlopige koopakte

De koop en verkoop van onroerende zaken moet verplicht worden vastgelegd in een schriftelijke koopovereenkomst tussen verkoper en koper. Deze koopovereenkomst wordt door het publiek nog vaak 'voorlopige koopakte' genoemd. Ten onrechte, want uit de voorlopige koopakte ontstaan voor de betrokken partijen wel zeker rechten en plichten. U zit er zogezegd aan vast.

Met het woord 'voorlopig' wordt bedoeld dat de onroerende zaak nog wel moet worden 'geleverd' om de daadwerkelijke eigendomsoverdracht te realiseren. Deze levering geschiedt bij de notaris; u wordt dus pas eigenaar als u de akte van levering bij de notaris heeft getekend en deze akte door de notaris bij het kadaster is ingeschreven.

 

Bedenktijd

De particuliere koper van een onroerende zaak heeft op grond van wettelijke regels van consumentenbescherming een bedenktijd van 3 dagen. Dat wil zeggen dat hij binnen 3 dagen nadat hij de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen nog van de koop af kan zien, zonder kosten en zonder opgave van redenen.

Buiten deze wettelijke bedenktijd kan men niet meer zonder kosten van de koopovereenkomst af, tenzij in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Een bekend voorbeeld hiervan is de zogenaamde 'ontbindende voorwaarde van financiering'.

 

Aannemingsovereenkomst

Bij nieuwbouwprojecten wordt niet alleen een koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. Ook hierbij geldt weer het belang van een tijdige inschakeling van de notaris; hij overziet namelijk alle juridische consequenties op dit terrein waardoor geschillen over de nakoming van de overeenkomst kunnen worden voorkomen.