Snel naar... Contact & Adres Openingstijden

 

 

 

Home

Ondernemer

Particulier

Ons kantoor

Direct regelen

Contact

Bel mij terug

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Bezoekadres

Bijdorpplein 41

2992 LB Barendrecht

 

Postadres

Postbus 465

2990 AL Barendrecht

 

T +31 180 556 735

F +31 180 556 298

E info@notbar.nl

W notbar.nl

Gebruikelijke openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:

09.00-17.30 uur

Kunt u ons alleen buiten deze tijden bezoeken?
Bel dan even. Op verzoek maken we graag een afspraak voor een andere dag of een ander tijdstip.

 

Realisatie & Webdesign:
Hademax - Barendrecht

Maak kennis!

Wilt u ook ervaren hoe plezierig uw zaak kan worden behandeld? Maak dan eens een afspraak met Topnotaris Pieter Verboon of een van zijn medewerkers. Zij geven heldere en praktische adviezen, en zijn thuis in het notariële recht.

 

Bel mij terug

 

 

Een duidelijke offerte

U wilt liever vooraf een offerte van ons ontvangen? Geen enkel probleem! Vraag telefonisch een offerte op maat aan. Zo kunnen wij u van tevoren inlichten over de kosten van onze werkzaamheden en komt u niet voor verrassingen te staan.

Testament

 

De wettelijke regeling

Sinds 2003 is wettelijk geregeld dat de langstlevende echtgenoot eigenaar wordt van de gehele nalatenschap van zijn/haar overleden echtgenoot; de langstlevende houdt dus de zeggenschap terwijl de kinderen van de overledene een vordering erven op de langstlevende. De waarde van die vordering is gelijk aan de waarde van het erfdeel van het kind, en deze vordering is door de kinderen in principe niet op te eisen totdat de langstlevende echtgenoot is overleden.

 

Bij veel mensen bestaat daarom het idee dat een testament niet meer nodig is. Realiseert u zich echter dat de wettelijke regeling uitgaat van 'standaardgevallen', terwijl veel situaties niet meer 'standaard' zijn en vragen om een aparte regeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw wens om de kinderen toe te staan dat zij hun erfdelen in bepaalde gevallen juist wél kunnen opeisen, of de wens om uw vermogen niet bij uw schoonkinderen terecht te laten komen.

 

Het opstellen van een testament

Met een testament kunt u – binnen bepaalde grenzen – dus afwijken van de wettelijke regels. Dit kan van belang zijn wanneer bijvoorbeeld alleen familieleden in aanmerking komen met wie u geen of nauwelijks contact heeft, of wanneer een kind ernstig ontspoord is.

 

Door in overleg met uw notaris een testament op te stellen, kunt u zélf regelen wie erfgenaam van uw vermogen wordt en onder welke voorwaarden. Het is immers altijd beter om zelf het heft in handen houden als het over uw eigen vermogen gaat.

 

Omdat een testament van openbaar belang is, moet het door een notaris worden opgemaakt, zodat die erop kan toezien dat de erfenis volgens úw wensen wordt verdeeld. Ook elke wijziging in een testament moet via de notaris worden geregeld.

 

Wilt u over deze onderwerpen eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Maak dan een afspraak bij Notariskantoor Bijdorp Barendrecht. Als Topnotaris adviseren wij u graag.

 

Levenstestament

 

Wat is het?

In een levenstestament kunt u uw wensen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen juridisch laten vastleggen. Deze regelingen treden in werking als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent uw wil te uiten of te bepalen en/of uw eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld door ziekte of afwezigheid. U bent in al die gevallen dus nog wel in leven. Voor al deze gevallen kunt u een persoon die u volledig vertrouwt bevoegdheid geven om uw zaken te regelen. Deze persoon heet dan uw 'gevolmachtigde'.

 

Administratieve zaken

U kunt iemand machtigen die namens u uw administratie regelt. Hieronder vallen het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van bezittingen en het doen van belastingaangiften. Als u wilt dat schenkingen die u al eerder deed, ook door de gevolmachtigde worden gedaan, kunnen wij vastleggen wanneer en aan wie die schenkingen moeten worden gedaan en voor welke bedragen.

 

Zakelijke belangen

Als u een onderneming hebt of aandeelhouder/bestuurder bent in een B.V. moet een oplossing worden gevonden voor het geval u tijdelijk of langere tijd niet betrokken kan zijn bij de onderneming of bv. In het levenstestament kunt u iemand benoemen die tijdens die periode namens u optreedt.

 

Persoonlijke belangen

Wie behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als u dat zelf niet kunt? U kunt hiervoor iemand aanwijzen in uw levenstestament.

 

Medische wensen

Het is mogelijk dat u bepaalde wensen hebt met betrekking tot medische zorg en/of behandelingen. Zo kunt u als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om u in leven te houden als u erg ziek bent. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het dementeren bent.

 

Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Hiervoor kunt u in het levenstestament een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als u daartoe zelf niet meer in staat bent, namens u handelen en overleg plegen met de behandelend arts over de medische behandeling.

 

Vertrouwen

Het is belangrijk dat u van te voren goed nadenkt wie u aanwijst om uw wensen uit het levenstestament uit te voeren. Deze persoon moet uw wil namelijk respecteren en daarbij niet in tweestrijd met zichzelf komen. U kunt als u dat wilt ook meerdere personen aanwijzen.

 

Het levenstestament kunt u in een later stadium altijd wijzigen. U moet op dat moment – uiteraard – nog wel in staat zijn om uw wil te bepalen. Een levenstestament bevat uw wensen; in overleg met ons kunt u ook andere dan de hiervoor geschetste situaties/wensen in een levenstestament regelen.